• Tên dự án : Nhà xưởng K30 x L120 M.
 • Địa điểm XD: Tỉnh Lào Cai.
 • Quy mô :  3600 m2
 • Tên dự án : Nhà xưởng K30 x L120 M.
 • Địa điểm XD: Tỉnh Lào Cai.
 • Quy mô :  3600 m2
 • Tên dự án : Nhà xưởng K30 x L120 M.
 • Địa điểm XD: Tỉnh Lào Cai.
 • Quy mô :  3600 m2
3.000.000 
 • Tên dự án : Nhà xưởng K30 x L120 M.
 • Địa điểm XD: Tỉnh Lào Cai.
 • Quy mô :  3600 m2
Liên hệ
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay